VÝROBNÍ HALA - HRADEC KRÁLOVÉ

30.04.2020

Výrobní hala v Hradci Králové

Stupeň dokumentace: Studie stavby - Dokumentace pro územní rozhodnutí

Objednatel: LINKCITY CZECH REPUBLIC, a.s.

Investor: LINKCITY CZECH REPUBLIC, a.s.

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík, PPP spol. s r. o.

Zpracování PD: 11/2019 - 04/2020