RD ŽIVANICE

28.08.2020

Rodinný dům v Živanicích

Stupeň dokumentace: Studie stavby -  Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel: Manželé Brezinovi

Investor: Manželé Brezinovi

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík, PPP spol. s r. o.

Zpracování PD: 08/2020