PENZION HOUSE

30.09.2018

Domov pro seniory ve Starém Hradišti

Stupeň dokumentace: Studie stavby

Objednatel: Penzion House, s.r.o.

Investor: Penzion House, s.r.o.

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík, PPP spol. s r. o.

Zpracování PD: 09/2018