PARKOVACÍ DŮM - PARDUBICE

30.11.2020

Parkovací dům v Pardubicích

Stupeň dokumentace: Studie stavby, Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Objednatel: PSN s.r.o.

Investor: PSN s.r.o.

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík, PPP spol. s r. o.

Zpracování PD: 03/2019 - 11/2020