PARKOVACÍ DŮM - BYSTŘICE

28.05.2020

Parkovací dům v Bystřici nad Pernštejnem

Stupeň dokumentace: Studie proveditelnosti a Studie stavby

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík, PPP spol. s r. o.

Zpracování PD: 07/2019