OBCHODNÍ DŮM KOTVA

01.12.2018

Rekonstrukce obchodního domu Kotva, Praha 1

Stupeň dokumentace: pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro realizaci stavby

Objednatel: První nemovitostní s.r.o.

Investor: První nemovitostní s.r.o.

Architekt: Lifschutz Davidson Sandilands, London U.K.

Zpracování PD: 01/2017 - 12/2018

Realizace stavby: Předpoklad zahájení realizace 2019