NÁRODNĚ TECHNICKÁ KNIHOVNA

01.01.2007

Národně technická knihovna 

Stupeň dokumentace: pro provedení stavby

Objednatel: Helika a.s.

Investor: Státní technická knihovna, MŠMT ČR

Architekt: Projektil architekti

Zpracování PD: 09/2006 - 01/2007

Realizace stavby: 2006 - 2009