LESOPARK BYTOVÉ DOMY

01.06.2015

Bytové domy Lesopark A-F

Stupeň dokumentace: pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro realizaci stavby

Objednatel: ELIDCAT Prague, s.r.o.

Investor: ELIDCAT Prague, s.r.o.

Architekt: KA Architekti; PPP spol. s r.o. - Ing. arch. Martin Mužík

Zpracování PD: 11/2007 - 06/2015

Realizace stavby: 2008-2017