KREJCÁREK ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM

01.09.2007

Administrativní centrum Krejcárek

Stupeň dokumentace: pro stavební povolení, pro realizaci stavby

Objednatel: K.REK a.s.

Investor: K.REK a.s.

Architekt: Ing. arch. Jitka Čeňková

Zpracování PD: 03/2007 - 09/2007

Realizace stavby: 2007 - 2008