BYTOVÝ DŮM - PARDUBICE

30.11.2020

Bytové domy v Husově ulici v Pardubicích

Stupeň dokumentace: Studie stavby, Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel: IPSTAV s.r.o.

Investor: IPSTAV s.r.o.

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík - PPP spol. s r.o.

Zpracování PD: 11/2019 - 11/2020