BYTOVÉ DOMY V KLADNĚ

30.09.2022

Bytové domy v Kaldně

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí

Objednatel: SMV INVEST a.s.

Investor: SMV INVEST a.s.

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík, PPP spol. s r. o.

Zpracování PD: 09/2022