ALPSKÝ HOTEL

27.03.2017

Alpský hotel ve Špindlerově mlýně

Stupeň dokumentace: Studie stavby 

Objednatel: Excon, Development, s.r.o.

Investor: Excon, Development, s.r.o.

Architekt: Ing. arch. Martin Mužík, PPP spol. s r. o.

Zpracování PD: 03/2017