AKADEMIE VĚD

01.02.2014
Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu ÚOCHB Akademie věd ČR, Praha

Stupeň dokumentace: pro provedení stavby 

Objednatel: SATER - PROJEKT, spol. s r.o., 

Kolín Investor: Akademie věd ČR, Praha 

Zpracování PD: 07/2012-02/2014 

Realizace stavby: 2012-2014